SMartResearch
english version | deutsche version
Hisszük, hogy az általunk végzett munka nem csak megbízóink közvetlen hasznát szolgálja, hanem az értékesítési és szolgáltatási színvonal emel­kedését is eredményezi hazánkban. Hiszen ez mindannyiunk érdeke.

További szolgáltatások

Hang és video felvételek

Szolgáltatási palettánkon megtalálható a Magyarországon viszonylag újszerű audió és audiovizuális eszközök alkalmazása a modellezett vásárlási szituáció során.

Ennek keretében a hagyományos megfigyeléses (tesztlapos) tesztvásárlásos szituációt kibővíthetjük azzal, hogy az eladó és vevő közötti szituációt audió vagy audiovizuális formában is rögzítjük. A feldolgozott adatok mellett ezek a beszélgetések is visszahallgathatók lesznek az ügyfél számára.

Nagyon fontos kiemelni e technológia előnyeit és hátrányait egyaránt. Ez a technológia indikálja a kizárólag objektív szempontok mentén történő vizsgálatot. Ennek oka, hogy tapasztalataink szerint a videó / audió eszközzel végzett tesztvásárláskor, a tesztvásárló nem tud igazán önmaga lenni, óhatatlan az ellenőri fellépés, hiszen bár virtuálisan is, de „más, harmadik személy” is jelen van a teszteléskor.

A harmadik legfontosabb működési erőforrásunk a szó szoros és átvitt értelmében is, az a piac- és ügyfél érzékeny munkatársi gárda, akik minden munkafeladat és megbízás teljesítése során a minőség elkötelezett hívei.

Nemzetközi kutatások

Magyarországon kívül az alábbi országokban vállaljuk kutatások lebonyolítását:

Egyéb kutatási módszerek

Fókusz-csoport, mélyinterjúk

A fókuszcsoport-elemzés az un. létező megoldási változatok keresésének hatékony módszere, melynek legfőbb célja a jelenleg kínált fogyasztói „megoldások” értékelése, illetve a vevők esetleges problémáinak céltudatos feltárása.

MS FollowUp Focus / InDepth Interview: Lehetőség van cégünk saját, detektívtükrös fókusztermében a tesztvásárlást követően, az adott tesztkörben résztvevő tesztvásárlók közül, a vizsgálni kívánt célcsoportonként 6-8 tesztvásárlóval, moderátor irányításával, fókuszcsoportos beszélgetést szervezni. Ennek célja, a csoportdinamizmus segítségével a vásárlói élmények bővebb feltárása, az elégedettséget befolyásoló pozitív és negatív tényezők mélyebb vizsgálata.

Az adott tesztkörben résztvevő tesztvásárlók közül bármely kívánt tesztvásárlóval cégünk kívánságra mélyinterjút készít, professzionális kérdező segítségével. Ennek célja az egyén élményeinek teljes körű megismerése. Ezt a beszélgetést audió, videó felvételen rögzítjük.

Hagyományos fókusz csoport: Meghatározott kritériumok alapján 6-8 vásárlóval (nem Shopper!) fókusz-csoportosbeszélgetést szervezünk, akik egy moderátor segítségével mintegy fél-egyórás kötetlen, de irányított beszélgetés során mondják el véleményüket, tapasztalataikat a termékekkel és vásárlásaikkal, illetve a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatban. Ez a beszélgetés rögzítésre, majd értékelésre kerül, az eredményeket 4-6 nappal az esemény után juttatjuk el vállalatához.

Minden felvételünket analóg (vhs) és digitális (.avi, .mp3) formátumban is rögzítjük. A felvételeket kategorizáltan analóg és digitális adathordozón is Megrendelőink rendelkezésére bocsátjuk.

Megfigyelés (passzív és aktív)

Saját, vagy konkurens vállalkozás értékesítési pontjainak, illetve szolgáltatási folyamatának célzott megfigyelése, melyet szintén ki lehet egészíteni a Shopperek szubjektív megítélésével.

In-Home F2F interjú

Országos szintű tesztvásárlói adatbázisunkra támaszkodva vállaljuk országosan reprezentatív vagy meghatározott célcsoport szintjén informatív vizsgálatok, in-home face-to face interjús felmérések készítését is. Shoppereink a meghatározott célcsoport alanyait maguk választják a megadott kritériumok alapján, és mivel ezek a tesztek név és telefonszám megadásával készülnek, munkatársaink által ellenőrizhetők.

Kvantitatív vizsgálatok

Országos szintű kérdezői elit gárdánkra támaszkodva vállaljuk országosan reprezentatív vagy meghatározott célcsoport szintjén reprezentatív vizsgálatok elvégzését is. Kérdezőbiztosaink a meghatározott célcsoport alanyait maguk választják a megadott kritériumok alapján, és mivel ezek a tesztek név és telefonszám megadásával készülnek, munkatársaink által ellenőrizhetők.